แพกเกจทัวร์

เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ

เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ

วันที่หนึ่ง

19.00น ออกเดินทางจาก………รถรอรับคณะที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ศรีอุทัยทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

สนุกสนานกับการร้องคาราโอเกะ หรือ ชมภาพยนตร์ ชมตลก ออกเดินทาง มุ่งสู่ จ. เพชรบูรณ์

วันที่สอง หล่มสัก – ภูทับเบิก - ภูหินร่องกล้า

 • 06.00น อรุณสวัสดิ์ ทำภารกิจส่วนตัว ปัม ปตท. อำเภอ หลุ่มสัก
 • 08.00น นำคณะ
 • 10.00น รับบริการอาหารว่าง
 • 11.00น นำคณะ
 • 12.00น รับบริการอาหารเที่ยง ณ. ร้านอาหาร ครัวต้นตำหรับ ( มื้อที่ 2 )
 • 13.30น นำคณะ เข้าชม โครงการตามพระราชดำริ อ่าวคุ้งกระเบน การอนุรักษ์ป่าชายเลน และพันธุ์สัตว์น้ำ 14.00น. รับบริการอาหารว่าง
 • 16.00น นำคณะเดินทางเข้าที่พักที่ หาดจ้าวหลาว ณ. ปลาตองรีสอร์ท พักผ่อน เล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย
 • 18.00น รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน( มื้อที่ 3 ) งานเลี้ยงสังสรรค์ พร้อมสนุกกับคาราโอเกะ ฟังเสียงขันกล่อมจากนักร้องไมค์ทอง จากหน่วยงานท่านเอง ได้เวลาสมควรพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม จันทบุรี – ระยอง – เกาะเสม็ด

 • 06.00น ตื่นเช้า ทำภารกิจส่วนตัว เก็บสัมภาระ รับประทานอาหารเช้า ณ. ร้านอาหารที่พัก ( มื้อที่ 4 )
 • 08.00น นำคณะออกเดินสู่ จ.ระยอง
 •  09.00น ออกเดินทางสู่
 • 10.30น รับบริการอาหารว่าง
 • 11.30น ออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือข้ามเกาะเสม็ด
 • 12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง บนเรือ (มื้อที่ 5 ) ( บุพเฟ่ บนเรือ พร้อมด้วย ส้มตำ ขนมจีน ขนมหวาน )
 • บริการอาหารว่างบนเรือ รอบเกาะชมธรรมชาติ สัมผัสความงามในท้องทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง
 • 14.00น รับบริการอาหารว่าง
 • 16.00น. เดินทางเข้า ที่พักที่หาดทรายขาว ณ. โรงแรม ไวน์ แชน พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 18.00น. บริการอาหารค่ำ ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6 ) สนุกกับคาราโอเกะขับกล่อมโดยนักร้องไมค์ทองจากหน่วยงานท่าน หลังอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย….ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สี่ เกาะเสม็ด – อรัญประเทศ

 • 06.00น ตื่นเช้าทำภารกิจส่วนตัว เก็บสัมภาระ พร้อมรับบริการอาหารเช้า (มื้อที่7)
 • 08.00น ออกเดินทางมุ่งสู่ระยอง
 • 10.00น รับบริการอาหารว่าง
 • 10.30น เข้าชมศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำบ้านเพ (อาคลอเลี่ยม) สัตว์น้ำทะเลใต้ท้องทะเล หลากหลายชนิด
 • 11.30น นำคณะ เดินทางเข้าชม และสัมผัสบรรยากาศป่าที่มีชีวิต สวนอาหารตำนานป่าพร้อมรับบริการอาหารเที่ยง ( มื้อที่ 8 )
 • 15.30น เดินทางถึงตลาดโรงเกลือ ชมและเลือกชื้อสินค้าราคาถูก ช๊อบสินค้ามือหนึ่ง มือสองตามใจชอบ สมควรแก่เวลา เดินทางกลับ
 • 20.00น แวะรับประทานอาหารเย็นที่นางรอง ( มื้อที่ 9 ) สิ้นสุดโปรแกรมท่องเที่ยว

วันที่ห้า เดินทางกลับ

 • 03.00น กลับถึงหมายโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

Date

22 มกราคม 2558

Categories

ตะวันออก

บริษัท ศรีอุทัยทัวร์ จำกัด

บริการเช่าเหมาบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น รับจัดกรุ๊ปทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ

โทร. คุณวินัย ใจแก้ว 081-955-3708 หรือ คุณยุพิน ใจแก้ว 081-360-0666 และ 089-845-3387

ข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล